0

บริการของเรา

การรักษาโรคผิวหนังด้วยแสงPhototherapy   (Narrowband UVB)

แสงอัลตราไวโอเลตเป็นส่วนหนึ่งของแสงแดด แสงแดดที่ส่องมาถึงพื้นผิวโลกนอกจากประกอบไปด้วยแสงอัลตราไวโอเลตแล้ว ยังมีแสงอื่นๆ เช่น แสงที่เราการมองเห็น(Visible light)และแสงอินฟาเรด+   ที่ทำให้เกิดความร้อน แสงแดดเป็นสิ่งสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก คือให้แสงสว่างและความอบอุ่น


ความรู้เรื่องแสงแดด และผลของแสงต่อผิวหนังได้มีการพัฒนา และเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ได้มีการค้นพบว่าแสงแดดสามารถรักษาโรคผิวหนังได้ การรักษาโรคผิวหนังด้วยแสงอัลตราไวโอเลตหรือเรียกว่า การฉายแสงอาทิตย์เทียมโดยปกติจะใช้คลื่นแสงในช่วง 280 – 340 นาโนเมตร โดยคลื่นแสง 290 -320 ซึ่งเป็นความยาวคลื่นแสงช่วงคลื่นกว้าง (Broadband UVB) จะพบผลข้างเคียงจากการรักษาค่อนข้างมาก ต่อมาได้มีการพัฒนาให้ใช้แสงที่ช่วงความยาวคลื่นแคบลงอยู่ในช่วง 311 นาโนเมตร เรียกว่า Narrowband โดยจะให้ผลที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพว่า สามารถใช้รักษาผู้ป่วยเด็กและหญิงให้นมบุตร

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24825139)

โรคที่สามารถใช้การรักษาด้วยแสงอัลตราไวโอเลต บี (Narrowband UVB)

โรคสะเก็ดเงิน ( Psoriasis )

ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ( Atopic dermatitis )

ผื่นผิวหนังอักเสบ ( Eczema )

โรคมะเร็ง ( Mycosis fungoides (MF),  C T-cell lymphoma )

ผื่นคันเรื้อรัง (Pruritus   ผื่นคันที่พบในผู้ป่วยเบาหวานโรคตับ ผื่นคันไม่ทราบสาเหตุ)

 คีลอยด์ (   Keloids )  

โรคด่างขาว ( Vitiligo )

โรคผื่นกุหลาบ ( Pityriasis rosea )

ผื่นลมพิษเรื้อรัง ( Chronic urticaria )

การรักษาด้วยแสงอัลตราไวโอเลต สามารถใช้ร่วมกับยาทา หรือรับประทาน 

ผู้ป่วยควรมาฉายแสงสัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง และอาการจะดีขึ้นหลังได้รับการฉายแสงประมาณ 8 – 12 ครั้ง

หลังจากนั้นจึงมาฉายแสงด้วยความถี่ที่ลดลงแต่อาจจะต้องฉายแสงต่อเนื่องเพื่อป้องกันการกำเริบของโรค


ทางเลือกอื่นในการรักษา

การรักษาโรคผิวหนังสามารถรักษาได้หลายวิธี แล้วแต่แพทย์พิจารณาว่าทางเลือกใดเหมาะสมกับผู้ป่วยและพยาธิสภาพของโรค


ความเสี่ยงและผลข้างเคียงของการตรวจรักษา

อาจจะมี อาการ คัน แสบ หรือมีผิวแดงไหม้บริเวณที่ฉายแสง

อาจจะมีผิวหนังแห้งหลังจากที่ได้รับการฉายแสง ควรทาครีมป้องกันผิวแห้งอย่างสม่ำเสมอ

อาจจะมีผิวหนังที่สีคล้ำขึ้น

ผู้ป่วยที่ได้รับการฉายแสงติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่ป้องกันอาจทำให้เกิดต้อกระจก ผิวคล้ำการปฏิบัติตัวก่อน-หลังรักษา

ต้องไม่มีประวัติแพ้แสงแดด / เป็นมะเร็งผิวหนังมาก่อน

ไม่ได้รับประทานยาประเภทที่กระตุ้นให้เกิดการแพ้แสงแดด เช่น ยาเบาหวาน / โรคความดันโลหิต บางชนิด ถ้ารับประทานประเภทนี้อยู่ ควรแจ้งให้หมอผิวหนังหรือแพทย์ทราบก่อนที่ทำการรักษาวันที่จะมารับการฉายแสงแต่ละครั้งผู้ป่วยต้องไม่ทาโลชั่นบำรุงผิวมาก่อนรับการฉายแสง เพราะจะทำให้การฉายแสงได้ประสิทธิภาพที่ไม่ดีต้องไม่เป็นต้อกระจก ควรตรวจตาทุกๆ 1 ปี   


ข้อปฏิบัติขณะได้รับการรักษา


ขณะฉายแสงป้องกันดวงตาไม่ให้ได้รับแสง โดยการใส่แว่นตาป้องกันแสงอัลตราไวโอเลตควรหลับตาขณะเข้าตู้ การฉายแสงจะได้มีผลดีต้องมาฉายแสงอย่างต่อเนื่อง ตามคำแนะนำของหมอผิวหนังหรือแพทย์   ในระหว่างที่รับการรักษาโดยการฉายแสงควรหลีกเลี่ยงแสงแดด ถ้าจำเป็นต้องถูกแดด ควรทาครีมกันแดดและใส่เสื้อแขนยาว และกางร่มไม่ควรทายาใดๆ บริเวณผิวหนังก่อนมาฉายแสงโดยที่แพทย์ไม่ได้สั่งหรือแนะนำ ยกเว้น ผู้ป่วยที่มีขุยที่ผิวหนังควรทาน้ำมันก่อนการฉายแสงได้เพื่อลดการสะท้อนของแสง   ถ้ามีอาการผิดปกติหลังได้รับการฉายแสง เช่น มีอาการคัน แสบ หรือมีผื่นแดงต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทีก่อนที่จะได้รับการฉายแสงครั้งต่อไป   


TL01 Phototherapy คืออะไร


การใช้แสงอาทิตย์เทียมในการรักษาโรคผิวหนังบางชนิด  เพราะ แสงอาทิตย์หรือแสงแดดที่ส่องมาถึงผิวโลก ประกอบไปด้วยแสงอัลตราไวโอเลต แสงที่ใช้ในการมองเห็น (Visible  Light )และแสงอินฟาเรด (แสงที่ทำให้เกิดความอบอุ่นและความร้อน) มีผู้สังเกตว่า แสงแดดตามธรรมชาติ ทำให้ผิวหนังแข็งแรงใช้ในการรักษาโรคผิวหนังหลายชนิด จากการศึกษาค้นคว้าทำให้ได้รู้ว่า แสงอัลตราไวโอเลต มีฤทธิ์ในการรักษาโรคผิวหนังบางโรค แสงอาทิตย์เทียมที่ใช้ในการรักษาโรคผิวหนังประกอบด้วยแสงอัลตราไวโอเลต เอ (UVA ความยาวคลื่น 320 – 400 นาโนเมตร) แสงอัลตราไวโอเลต A1 (UVA1  340 – 400 นาโนเมตร)  (UVA2  320 – 340 นาโนเมตร) และแสงอัลตราไวโอเลต B ช่วงคลื่นเฉพาะจุด (narrowband UVB 311 นาโนเมตร , Excimer laser 308 นาโนเมตร) แสงอัลตราไวโอเลตเอ และ บี ออกฤทธิ์ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย ยับยั้งการอักเสบของผิวหนังและกระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดสี ทำให้ผิวหนังเเข็งแรงขึ้น ใช้ในการรักษาโรคด่างขาว   ความโดดเด่นของการรักษาอบแสงที่ พีระกุลคลินิก เป็น 3   เครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดจากยุโรป แตกต่างจากสถานที่อื่นชัดเจน เพราะส่วนใหญ่จะใช้รุ่นเก่าของ USA และเราจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ( Dermatologist ) ใน การปรับตั้งความแรงของแสงทุกครั้ง เพื่อการบำบัดและรักษาโรคผิวหนัง ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ที่เหมาะสมในแต่ละระยะอาการ ของโรคของแต่ละคน  โดยแพทย์ที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านนานกว่า 20+ปี

          ***อัตราค่าบริการ   ค่าแพทย์ 250บาท   ค่าTreatment   NUVB   650บาท

ฟอร์มติดต่อเพื่อข้อนัดเข้ามาตรวจ/รักษา

Contact Us

เวลาทำการ


วันจันทร์ - พฤหัส / เสาร์ - อาทิตย์

10:00 น. - 20:00 น.


วันศุกร์

10:00 น. - 17:00 น.


เบอร์ติดต่อ

02-277-5552-302-116-1979097-220-9628

Map

Social